*/ ?>
KOLEJOWY.
Nowe Centrum Łodzi i Rynek Kobro


Łódź nigdy jeszcze nie stała przed taką szansą jak dzisiaj, by od nowa napisać swoją historię. W XIX wieku kołem zamachowym dla rozwoju miasta był rozkwitający przemysł włókienniczy, teraz pomysł Nowego Centrum Łodzi opiera się na budowaniu miasta napędzanego energią kultury. Nowe centrum z Rynkiem Kobro powstanie w wyniku operacji na otwartym mieście.  Projekt obejmuje zaniedbany teren wokół dworca Łódź Fabryczna i nieczynnej elektrociepłowni EC1 w obrębie ulic Tuwima – Sienkiewicza – Narutowicza – Kopcińskiego, dzisiaj w większości martwej przestrzeni w środku miasta. Przekształcenie tego terenu na wiele lat określi charakter Łodzi jako miasta kultury i sztuki.

Koncepcję zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przygotował w 2007 r. luksemburski urbanista i architekt Rob Krier. Punktem wyjścia dla projektu jest idea poprowadzenia pod miastem linii kolei dużych prędkości, która połączy Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Tory i nowoczesny dworzec znajdą się pod ziemią, powstanie wielki węzeł multimodalny dla komunikacji kolejowej i autobusowej. Na powierzchni zostanie uwolniony teren pod budowę Nowego Centrum Łodzi. Jego sercem będzie agora, której Łódź nigdy nie miała - Rynek Kobro. Wokół niego wyrosną nowe obiekty związane z kulturą, komunikacją i usługami, a zabytkowa EC1 zostanie zrewitalizowana. Przy Rynku Kobro stanie budynek Specjalnej Strefy Sztuki.