*/ ?>
KOLEJOWY.
Biblioteka 5 in Lodz


Bibliotekę 5 in Lodz buduje EC1 Fundacja Łódzka. Od początku była projektowana jako jeden z elementów zabytkowej elektrociepłowni EC1. Biblioteka będzie się składać z zestawów pięciu książek, wskazanych przez ofiarodawców jako najważniejsze książki w życiu, czyli takie,  które zdecydowały o wyborze dróg życiowych. EC1 Fundacja Łódzka prosi o nie artystów, filozofów, uczonych, polityków, sportowców, działaczy społecznych, obrońców praw człowieka, wynalazców... . Każdy zestaw zostanie zapakowany w przezroczysty box opatrzony etykietą z nazwiskiem osoby, która dała swoje ulubione książki i ich tytułami przetłumaczonymi na kilka języków. Z boxów powstaną ściany wieży. List, który wysyłamy jako zaproszenie do udziału w projekcie, prosząc o książki, wyjaśnia naszą ideę 5 in Lodz - biblioteka, jak przystało na XXI wiek, będzie biblioteką globalną, przekraczającą tradycyjne podziały na literatury narodowe, otwartą na wszystkie strony świata. Tak różnorodną jak zawartość stron wszystkich dotychczas napisanych książek. Zbierzemy zestawy książek ze wszystkich krajów, od przedstawicieli różnych kultur, religii i światopoglądów. Ten, kto odpowie na zaproszenie EC1 Fundacji Łódzkiej, by wziąć udział w projekcie i da swoje pięć książek, za ich pomocą loguje się w bibliotece. Pokazuje innym sam siebie w bardzo prosty, zrozumiały sposób. Dla zwiedzających bibliotekę ściana z książek stanie się rodzajem lustra, w którym można się przejrzeć, porównać z własnymi wyborami, pójść czyjąś intelektualną, polityczną, artystyczną ścieżką."


Przeczytaj wywiad z Andrzejem Walczakiem, pełnomocnikiem prezydenta Łodzi ds. Specjalnej Strefy Sztuki,
o niezwykłej koncepcji Biblioteki 5 in Lodz